PRAVAŠKA MLADEŽ NA HRVATSKOM SVEUČILIŠTU UOČI PRVOGA SVJETSKOG RATA

Mislav GABELICA

Abstract


Ovaj rad prikazuje pravašku ideologiju uoči Prvoga svjetskograta na temelju analize djelovanja pravaške akademske omladinena hrvatskom Sveučilištu u tom razdoblju. Autor polazi odpretpostavke da se političke stranke u Banskoj Hrvatskoj uočiPrvoga svjetskog rata u bitnome nisu razlikovale po svojem odnosuprema državnopravnom položaju Hrvatske unutar Monarhije,nego po odnosu prema položaju Srba unutar hrvatskenacije, te od pretpostavke da je taj odnos uglavnom bio uvjetovanstajalištem prema stupanju hrvatskih zemalja u državnuzajednicu sa Srbijom. Pritom autor primjećuje tri vrste tog odnosa.Neke stranke, uglavnom jugoslavenske nacionalno-političkeorijentacije, polazile su od potpune nacionalne ravnopravnostiHrvata i Srba u Banskoj Hrvatskoj. Dio pravaša, koji je uoči rataprihvatio mogućnost ostvarenja hrvatske državnosti i unutarjugoslavenskog okvira, prihvatio je i postojanje Srba unutarhrvatskoga političkog naroda. Drugi dio pravaša, koji jebezuvjetno odbacivao jugoslavenski okvir, nastavio je negiratipostojanje Srba u hrvatskim zemljama, smatrajući ih skupinomnesrpskoga, vlaškog podrijetla.

Keywords


pravaška ideologija; pravaška mladež; Srbi; Austro-Ugarska Monarhija; Prvi svjetski rat

Full Text:

PDF (Hrvatski)

Viewing Statistics

  • Abstract - 39
  • PDF (Hrvatski) - 17


Copyright (c)Međunarodna licenca/ International License:

Imenovanje-Nekomercijalno/Attribution-NonCommercial

Pogledajte licencu/View license deeds

Print ISSN 1330-0288 | Online ISSN 1848-6096