Između vrijednosti obrazovanja i negativnog sociokulturnog nasljeđa

Antun Šundalić, Željko Pavić

Abstract


Unatoč složenosti pojma meritokracije, u meritokratskim bi društvima društveni položaj i društvene nagrade trebali biti usko povezani sa stupnjem obrazovanja kojega pojedinci imaju. U hrvatskom je društvu nemeritokratsko, koruptivno ponašanje vrlo izraženo, a objašnjenja njegovih uzroka kreću se od ukazivanja na nepovoljno sociokulturno nasljeđe (tradicionalna seljačka kultura, socijalizam), do racionalne adaptacije na društvenu stvarnost. U ovome se radu, na osnovu istraživanja prihvaćenosti vrijednosti obrazovanja kao mehanizma društvene selekcije i nagrađivanja te prihvaćanja latentnih normi koje se odnose na koruptivno ponašanje, pokušava utvrditi u kojoj se mjeri još uvijek može govoriti o negativnom utjecaju sociokulturnog nasljeđa. Istraživanje rađeno na prigodnom uzorku studenata Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku početkom 2011. godine pokazalo je da ispitanici smatraju da se procesi zauzimanja društvenih položaja odvijaju nemeritokratski. Međutim, kod samih  ispitanika istovremeno prevladava meritokratski svjetonazor, dok se manji dio njih adaptirao na društvenu stvarnost istovremeno prihvaćajući vrijednost obrazovanja, ali iskazujući i toleranciju prema koruptivnom ponašanju. Imajući u vidu da je riječ o mlađoj populaciji, na temelju rezultata istraživanja zaključuje se da se vjerojatno ne može govoriti o značajnijem postojanju sociokulturnog nasljeđa, barem na način na koje je ono definirano i mjereno u ovome radu.


Keywords


obrazovanje; meritokracija; vrijednosna disonanca; društvene vrijednosti; korupcija

Full Text:

PDF (Hrvatski)

Viewing Statistics

  • Abstract - 43
  • PDF (Hrvatski) - 30


Copyright (c)Međunarodna licenca/ International License:

Imenovanje-Nekomercijalno/Attribution-NonCommercial

Pogledajte licencu/View license deeds

Print ISSN 1330-0288 | Online ISSN 1848-6096