Editorial

Renata Glavak Tkalić

Abstract


Uporaba sredstava ovisnosti globalni je fenomen koji je u svojoj dugoj povijesti imao različit tretman u društvu, prije svega stoga što se radi o ponašanju koje ne samo da je rizično za zdravlje pojedinca nego može uzrokovati ozbiljne posljedice i za njegovo uže i šire okruženje. Upravo svijest o zdravstvenim i socijalnim problemima povezanim s konzumiranjem sredstava ovisnosti u velikoj mjeri utječe na razinu društvene prihvatljivosti takva ponašanja. Primjerice, razne su mjere intervencija utjecale na to da je danas pušenje cigareta, iako ima dugu tradiciju, društveno sve manje prihvatljivo. Temeljna pretpostavka koja omogućuje društvu da se kroz svoje institucije aktivno postavi prema problemu konzumiranja sredstava ovisnosti jest poznavanje ovoga fenomena. Stoga su od posebne važnosti znanstvena istraživanja koja omogućuju uvid u osnovna obilježja problema uporabe sredstava ovisnosti. Ovaj tematski broj sadrži pet radova, od kojih se četiri temelje na rezultatima prvog istraživanja raširenosti i obrazaca uporabe sredstava ovisnosti u općoj populaciji Republike Hrvatske, a peti na zasebnom istraživanju među adolescentima. Podaci o raširenosti i obrascima uporabe sredstava ovisnosti u općoj populaciji Republike Hrvatske prikupljeni su u sklopu znanstveno-istraživačkoga projekta Zlouporaba sredstava ovisnosti u općoj populaciji Republike Hrvatske. Vrijednost je ovog istraživanja u tome što je prvi put dobiven uvid u temeljne informacije o uporabi sredstava ovisnosti u Hrvatskoj, a zbog primijenjenih metodoloških smjernica Europskoga centra za praćenje droga i ovisnosti o drogama prikupljeni podaci usporedivi su s podacima iz drugih europskih zemalja.

Full Text:

PDF

Viewing Statistics

  • Abstract - 201
  • PDF - 74


Copyright (c)Međunarodna licenca/ International License:

Imenovanje-Nekomercijalno/Attribution-NonCommercial

Pogledajte licencu/View license deeds

Print ISSN 1330-0288 | Online ISSN 1848-6096