Uz temu

Jadranka ŠVARC

Abstract


Rasprava o razvoju društva i gospodarstva znanja u Hrvatskoj te znanosti i visokomobrazovanju kao njihovim konstitutivnim elementima vrlo je važna, pogotovo sada, uvrijeme kada Hrvatska prolazi kroz ozbiljno razdoblje gospodarske stagnacije, pa je očekujuodluke o strategijama daljnjega razvitka. U zadnjem su se desetljeću koncepti društvai gospodarstva znanja u mnogim zemljama, pa i kod nas, prilično istrošili kao pokretačkasnaga društvenih i gospodarskih promjena. Stekli su i donekle negativnu konotacijupomodnih i praznih termina, uglavnom zahvaljujući nekritičkoj upotrebi u svakodnevnepolitikantske svrhe. U isti mah javni instituti i sveučilišta dolaze u sve većukrizu zbog smanjivanja proračunskih sredstava i stalne potrebe da dokazuju svoju društvenui gospodarsku korisnost. Tako su se znanost i visoko obrazovanje u gospodarstvuznanja zatekli u paradoksalnom položaju: s jedne strane oni postaju osnovna proizvodnasnaga, faktori bez kojih društvo znanja nije moguće, a s druge strane sve veća scijentizacijagospodarstva, masovno obrazovanje, sve veći troškovi istraživanja i obrazovanja tediverzifikacija aktera u proizvodnji znanja dovodi do proračunskih restrikcija za javnofinanciranje znanosti i obrazovanja.

Full Text:

PDF (Hrvatski)

Viewing Statistics

  • Abstract - 36
  • PDF (Hrvatski) - 8


Copyright (c)Međunarodna licenca/ International License:

Imenovanje-Nekomercijalno/Attribution-NonCommercial

Pogledajte licencu/View license deeds

Print ISSN 1330-0288 | Online ISSN 1848-6096