Vol 24, No 1 (2015)

Table of Contents

Articles

Dubravka Jurlina Alibegović, Sunčana Slijepčević
PDF
1-20
Ana Babić Čikeš, Vesna Buško
PDF
21-45
Ivanka Živčić-Bećirević, Sanja Smojver-Ažić, Tamara Martinac Dorčić
PDF
47-67
Andreja Bubic
PDF
69-87
Krešimir Peračković, Nenad Pokos
PDF
89-110
Dalia Matijević
PDF
111-131
Ksenija Vuković
PDF
133-151

Book Reviews

Danijel Vojak
155-157
Darko Polšek, Kosta Bovan: Uvod u bihevioralnu ekonomiju
Mihovil Lukić
157-161
Jelka Vince Pallua: Zagonetka virdžine. Etnološka i kulturno-antropološka studija
Lada Čale Feldman
161-163
Pere Sikavica, Tihomir Hunjak, Nina Begičević Ređep, Tomislav Hernaus: Poslovno odlučivanje
Kresimir Perackovic
163-167