ODNOS POLITIČKE KORUPCIJE I JAVNIH INVESTICIJA – SLUČAJ HRVATSKE

Marijana BAĐUN

Abstract


Cilj je ovoga rada pokazati moguće učinke političke korupcijena javne investicije, s posebnim osvrtom na Hrvatsku. Napočetku rada promatra se korelaciju između javnih investicija ikorupcije u zemljama Europske unije. Potom se prelazi na slučaj Hrvatske, pri čemu se razmatra kvaliteta infrastrukture, veličina kapitalnih javnih rashoda, nepravilnosti u javnoj nabavi, uloga države u sektoru građevinarstva i učinci političke korupcije na javne kapitalne projekte.Rad pokazuje da zemlje s visokimjavnim investicijama imaju i veću (političku) korupciju. Unatočvisokom udjelu javnih kapitalnih rashoda u BDP-u, Hrvatska ima infrastrukturu koja je u lošem stanju. Sudeći po veličini i strukturi javnih investicija te slabim mehanizmima kontrole, u Hrvatskoj na području javnih kapitalnih projekata postoji dosta prilika za političku korupciju, za koje postoje jake indicije da se i iskorištavaju. Umjesto u nove, vrlo vidljive, projekte, nositelji vlasti trebali bi usmjeriti više pozornosti i novca u održavanje i poboljšanje postojeće infrastrukture, jer u Hrvatskoj milijarde kuna metaforički i doslovno otječu. Fokusiranje na suzbijanje političke korupcije imalo bi znatne učinke na racionalizaciju proračunskih rashoda i na ekonomski rast.

Full Text:

PDF (Hrvatski)

Viewing Statistics

  • Abstract - 84
  • PDF (Hrvatski) - 62


Copyright (c)Međunarodna licenca/ International License:

Imenovanje-Nekomercijalno/Attribution-NonCommercial

Pogledajte licencu/View license deeds

Print ISSN 1330-0288 | Online ISSN 1848-6096