"AMERIKANIZACIJA" KAMPANJE U HRVATSKOM DNEVNOM TISKU: IZBORI 2007.

Ivan BALABANIĆ, Marko MUSTAPIĆ, Stanko RIHTAR

Abstract


U opsežnoj literaturi koja se bavi političkom komunikacijomnavodi se da su njezina glavna obilježja otuđenost stranakaod građana, scijentifikacija, autonomna strukturakomunikacije te transformacija građana ili biračkoga tijela ugledateljstvo. Kad je riječ o oglašavanju kao dijelu političkekomunikacije, na operativnoj razini, i to posebno u okvirupredizbornih kampanja, spomenuta se obilježja očituju kaopersonalizacija isticanjem vođa (ili ostalih članova stranaka),svođenje složenijih programskih smjernica na poruke uobliku slogana, isticanje simbola moći i statusa te izravnonapadanje političkih konkurenata (negativna kampanja). Sobzirom na podrijetlo, opisani se stil oglašavanja čestonaziva "amerikaniziranim". U radu je provjereno mogu li se,na primjeru parlamentarnih izbora 2007., u predizbornomoglašavanju u našem tisku prepoznati glavni elementiopisanoga načina prezentacije. Analiza sadržaja svihpolitičkih oglasa objavljenih za trajanja službene kampanje ušest glavnih novinskih izdanja pokazala je da su glavnielementi "amerikanizacije" najprisutniji u oglasima HDZ-a,koji je i najviše uložio u tu svrhu. Zahvaljujući tome što suistom načinu oglašavanja, u većoj ili manjoj mjeri, bilesklone i ostale stranke, zaključeno je da je u našem tisku udobroj mjeri usvojen "amerikanizirani" način predizbornepromocije.

Full Text:

PDF (Hrvatski)

Viewing Statistics

  • Abstract - 75
  • PDF (Hrvatski) - 30


Copyright (c)Međunarodna licenca/ International License:

Imenovanje-Nekomercijalno/Attribution-NonCommercial

Pogledajte licencu/View license deeds

Print ISSN 1330-0288 | Online ISSN 1848-6096