FORZA ITALIA: JEDNA TALIJANSKA PRIČA

Mirjana KASAPOVIĆ

Abstract


Otkako se pojavila na početku 1990-ih, Forza Italia izazivala je brojne nedoumice i prijepore među analitičarima talijanske politike i istraživačima političkih stranaka. O kakvoj je političkoj pojavi riječ? Ako je posrijedi bila stranka, je li se uklapala u kartelski, personalistički ili prezidencijalistički tip suvremenih europskih političkih stranaka? Ili je posrijedi bila još jedna "talijanska anomalija", koja se ne može teorijski poopćiti i kategorizirati?Pokazalo se da je Forza Italia bila talijanski izraz opće kartelizacije i prezidencijalizacije suvremene politike, koja je zahvatila tri velike političke arene: izbore, političke stranke i izvršnu vlast. U tekstu se razmatraju način njezina nastanka, organizacijski ustroj, ideološki profil i obrasci političkoga djelovanja u te tri arene.Zaključuje se da je na munjevit politički uspon Forza Italiapresudno utjecalo nekoliko kontekstualnih čimbenika: potpuno urušavanje starih talijanskih političkih stranaka i stranačkoga sustava, koje je nagnalo birače da napuste svoje tradicionalne katoličke i sekularne tabore, podrijetlo stranke iz medijskoga koncerna, što joj je omogućilo da potpuno medijski kolonijalizira politiku, nezaziranje Berlusconija od sklapanja političkih saveza s protusustavskim strankama, njegov osobni politički stil koji se pretočio u neformalna pravila djelovanja u političkim institucijama te neprezanje od kriminogenih metoda djelovanja.

Full Text:

PDF (Hrvatski)

Viewing Statistics

  • Abstract - 67
  • PDF (Hrvatski) - 26


Copyright (c)Međunarodna licenca/ International License:

Imenovanje-Nekomercijalno/Attribution-NonCommercial

Pogledajte licencu/View license deeds

Print ISSN 1330-0288 | Online ISSN 1848-6096