STRUKTURA VRIJEDNOSNIH ORIJENTACIJA I HIJERARHIJA VREDNOTA UČENIKA STRUKOVNIH ŠKOLA

Nataša VLAH, Darko LONČARIĆ, Sanja TATALOVIĆ VORKAPIĆ

Abstract


Oslanjajući se na prethodna istraživanja hijerarhije vrednota izastupljenosti vrijednosnih orijentacija adolescenata, postavilismo dva cilja istraživanja: (1) utvrditi vrijednosne orijentacijereprezentativne podgrupe srednjoškolaca srednjih stručnihškola Primorsko-goranske regije i (2) dati doprinos istraživanjufaktorske strukture i pouzdanosti Skale vrijednosnih orijentacija(Franc i sur., 2002.) na takvu uzorku. Na stratificiranom sugrupnom uzorku od 760 učenika (M=17,5 godina; SD=1,22;41,2% učenica) u deset škola prikupljeni podaci te jeeksploratornim metodama provjerena komponentna ifaktorska struktura skale, pouzdanost skale i utvrđenahijerarhija vrijednosti i vrijednosnih orijentacija. Rezultatiupućuju na to da se komponentna struktura upitnikaprimijenjenog na učenike strukovnih škola znatno razlikuje odstrukture koje su na reprezentativnim uzorcima učenika svihsrednjih škola utvrdili autori skale. Faktorskom analizomizdvojena su dva značajna faktora: (1) samoostvarujuća ikonvencionalna vrijednosna orijentacija i (2) hedonističkavrijednosna orijentacija. Na vrhu hijerarhije vrijednosti učenikajesu ljubav, skladan život, obitelj, prijatelji i bliski prijateljskiodnosi. Implicirana je potreba dogradnje i rekonstrukcije ovogupitnika u primjeni u stručnim srednjim školama.

Full Text:

PDF (Hrvatski)

Viewing Statistics

  • Abstract - 80
  • PDF (Hrvatski) - 69


Copyright (c)Međunarodna licenca/ International License:

Imenovanje-Nekomercijalno/Attribution-NonCommercial

Pogledajte licencu/View license deeds

Print ISSN 1330-0288 | Online ISSN 1848-6096