VRTLOG NOVOGA SVIJETA

Mauro DUJMOVIĆ

Abstract


Aldous Huxley napisao je roman Vrli novi svijet 1932. godine,dok je George Orwell napisao svoj roman 1984. negdjeizmeđu 1945. i 1948. godine. Izrazit očaj, krajnji pesimizam ibesperspektivnost čovjekove sadašnjosti i budućnosti glavne su odlike ovih romana, a upozorenje se odnosi na činjenicu daako se u tijeku povijesti i razvoja ljudskoga društva nešto nepromijeni, ljudi će širom svijeta izgubiti većinu svojih ljudskihobilježja i postati automati bez duše, a da toga neće biti nisvjesni. U Vrlom novom svijetu utjecaj medija na ljude toliko jeočit da stanovništvo nesvjesno upotrebljava komercijalni jezikoglašavanja u svom govoru. Orwell je precizno anticipiraosredišnje mjesto koje će televizor zauzeti u domovima i upotrebu tog najrazvijenijega komunikacijskog medija kao instrumenta indoktrinacije i društvene kontrole. Osim sličnosti fikcijskih svjetova iz Orwellove 1984. i Huxleyjeva Vrlog novog svijeta s današnjim društvom, rad tematizira potrošnju kao način življenja u modernom društvu i utjecaj masovnih medija na razvoj potrošačkoga mentaliteta. Ono što slijedi zapravo jeverifikacija temeljne hipoteze rada da su masovni mediji kreatori utopijske i magične zbilje koju nastoje povezati sa stvarima-robama kako bi osnažile kapitalizam i potrošačko društvo.

Full Text:

PDF (Hrvatski)

Viewing Statistics

  • Abstract - 95
  • PDF (Hrvatski) - 38


Copyright (c)Međunarodna licenca/ International License:

Imenovanje-Nekomercijalno/Attribution-NonCommercial

Pogledajte licencu/View license deeds

Print ISSN 1330-0288 | Online ISSN 1848-6096