Je li društvo znanja vizija ili iluzija? Slučaj Slovenije

Maja BUČAR

Abstract


Slovenija je prelazak na gospodarstvo/društvo znanjapostavila u središte svoje strategije razvoja, kojom upravljajuglobalna ekonomska kretanja i koja je nadahnutaLisabonskom strategijom EU-a. Uspostava i dobrofunkcioniranje nacionalnoga inovacijskog sustava (NIS)percipira se kao glavni instrument slovenske tranzicije udruštvo znanja. U članku se analiziraju neki od čimbenikaNIS-a i njihov recentni razvoj u cilju prikazivanja glavnihnedostataka i dostignuća. Provedba glavnih strateškihdokumenata usmjerenih prema društvu znanja u zadnjih petgodina daje neujednačenu sliku: na nekim područjima ciljevisu ostvareni, dok na drugima ostaju rupe. U članku seupozorava na problem sposobnosti upravljanja koji se čestozaboravlja, a bitan je čimbenik tranzicije. Bez poboljšanjasposobnosti upravljanja, zemlja ne može uspostaviti učinkovitNIS i prijeći u društvo znanja. To upućuje na činjenicu dapretvaranje vizije u stvarnost zahtijeva osjetan napor upoboljšanju sposobnosti upravljanja.

Keywords


društvo/gospodarstvo znanja; nacionalni inovacijski sustav; sposobnost upravljanja; Slovenija

Full Text:

PDF (Hrvatski)

Viewing Statistics

  • Abstract - 211
  • PDF (Hrvatski) - 114


Copyright (c)Međunarodna licenca/ International License:

Imenovanje-Nekomercijalno/Attribution-NonCommercial

Pogledajte licencu/View license deeds

Print ISSN 1330-0288 | Online ISSN 1848-6096