O KONCEPTU PODUZETNIČKOGA SVEUČILIŠTA: IMA LI ALTERNATIVE?

Marina DABIĆ, Jadranka ŠVARC

Abstract


Kriza sveučilišta iz 1970-ih godina, potaknuta smanjenjem proračunskihsredstava, doživljava danas u sklopu globalne financijskekrize svoju reprizu. Iako se doprinos sveučilišta gospodarskomrazvoju preko standardnih funkcija znanstvenih istraživanjai obrazovanja smatra neupitnim, upitno je jesu li ove funkcije, uuvjetima ekonomija znanja, dostatne sveučilištu kako bi zadržalodo sada vodeći položaj proizvođača znanja i intelektualnogakapitala. To otvara vrata novim modelima sveučilišta, međukojima dominira poduzetničko sveučilište i njegova recentnainačica - treća generacija sveučilišta. Oba modela naglašavajuvažnost doprinosa sveučilišta gospodarskom razvoju i izloženostsveučilišta globalnoj kompeticiji. U tom kontekstu, rad analizirakoncept poduzetničkoga sveučilišta, povijesni kontekst nastankate teorijsko-analitičke okvire koji su doveli do promjene uparadigmi sveučilišnih istraživanja i transformacije iz tradicionalnogasveučilišta u poduzetničko. Rad također objašnjavadjelatnosti poduzetničkoga sveučilišta te daje i osvrt na položajpoduzetničkoga sveučilišta u Hrvatskoj. Zaključuje da su svasveučilišta, pa i ona u inovacijski manje razvijenim zemljama kaošto je Hrvatska, izložena globalizaciji i internacionalizaciji, što ihneminovno sili na promjene. Stoga je malo vjerojatno da ćesadašnji način funkcioniranja sveučilišta pod okriljem države, abez suradnje s gospodarstvom, biti održiv na dulji rok.

Keywords


poduzetničko sveučilište; treća generacija sveučilišta; povijesni razvoj; promjena paradigme; teorijski okviri; Hrvatska

Full Text:

PDF (Hrvatski)

Viewing Statistics

  • Abstract - 185
  • PDF (Hrvatski) - 74


Copyright (c)Međunarodna licenca/ International License:

Imenovanje-Nekomercijalno/Attribution-NonCommercial

Pogledajte licencu/View license deeds

Print ISSN 1330-0288 | Online ISSN 1848-6096