DOŽIVLJAJ I PRAKSA RODITELJSTVA U RAZLIČITIM ŽIVOTNIM RAZDOBLJIMA

Katica LACKOVIĆ-GRGIN

Abstract


Na motivaciju za roditeljstvo, odnosno na potrebu, želju iodluku za dobivanje djece, utječu biološki, psihološki isocijalni faktori. O njihovoj interakciji ovisi preuzimanje iprihvaćanje roditeljske uloge i kvaliteta odnosa s djecom urazličitim razdobljima života. Namjera ovoga rada jestraspraviti neke posebnosti roditeljstva s obzirom na razvojneznačajke roditelja i djece. U adolescenciji doživljaj i praksaroditeljstva razlikuju se od onih u odrasloj dobi. Mladimanedostaju mnogi resursi koji omogućuju istaknutostroditeljske uloge i roditeljsku predanost. U mlađoj odraslojdobi socijalna mreža ohrabruje roditeljstvo, što pridonosiporastu značenja majčinskoga, odnosno očinskog, identiteta,koji utječe na doživljaj roditeljstva i na otvorene oblikeroditeljskoga ponašanja. Doživljaj i praksa roditeljstva uzreloj odrasloj dobi povezani su s razvojem generativnosti,pa odnosi odraslih roditelja i njihove djece postajukompleksniji. U odnosu s djecom pojavljuje seambivalencija, posebice kad djeca nisu postigla predviđeninormativni status (završetak obrazovanja, financijskuneovisnost, sklapanje braka i dr.). U starosti, koja jeposvećena rješavanju krize integriteta nasuprot očaju,aktualni doživljaj roditeljstva povezan je s evaluacijomnjegovih značajki tijekom ranijih razdoblja života. Ishodi teevaluacije, jednako kao i kvaliteta aktualnih odnosa,određuju ponašanja prema odrasloj djeci te zadovoljstvoroditeljstvom.

Keywords


faze roditeljstva; motivacija za roditeljstvo; roditeljsko ponašanje; roditeljski identitet; generativnost; ekstenzija roditeljstva

Full Text:

PDF (Hrvatski)

Viewing Statistics

  • Abstract - 288
  • PDF (Hrvatski) - 95


Copyright (c)Međunarodna licenca/ International License:

Imenovanje-Nekomercijalno/Attribution-NonCommercial

Pogledajte licencu/View license deeds

Print ISSN 1330-0288 | Online ISSN 1848-6096