USAMLJENOST U RANOJ ADOLESCENCIJI: SPOLNE I DOBNE RAZLIKE TE POVEZANOST SA SOCIJALNIM ODNOSIMA

Ankica MEDVED, Gordana KERESTEŠ

Abstract


Cilj je ovoga rada bio ispitati spolne i dobne razlike u usamljenosti predadolescenata i mladih adolescenata te utvrditi povezanost između usamljenosti i nekoliko indikatora kvalitete socijalnih odnosa (sociometrijskoga statusa, prisnosti u istospolnom prijateljstvu i socijalne podrške). U istraživanju je sudjelovalo 188 učenika i učenica viših razreda osnovne škole. Primijenjeni su Kratka verzija UCLA skale usamljenosti, Skala prisnosti u prijateljstvu, Multidimenzionalna skala percipirane socijalne podrške i Sociometrijski upitnik. Djeca su izvijestila o razmjerno niskoj razini usamljenosti, pri čemu su se dječaci osjećali značajno usamljenijima od djevojčica. Među djevojčicama starije su bile usamljenije od mlađih, dok su među dječacima usamljeniji bili mlađi. Indikatori kvalitete socijalnih odnosa objasnili su podjednaki dio varijance usamljenosti djevojčica (11,1%) i dječaka (11,7%), ali su prediktori usamljenosti bili različiti za djecu različita spola. O većoj usamljenosti izvijestile su djevojčice koje su socijalnu podršku procijenile lošijom i one koje su imale bolji status u razredu, dok su se dječaci s boljim statusom među vršnjacima osjećali manje usamljenima.

Full Text:

PDF (Hrvatski)

Viewing Statistics

  • Abstract - 310
  • PDF (Hrvatski) - 472


Copyright (c)Međunarodna licenca/ International License:

Imenovanje-Nekomercijalno/Attribution-NonCommercial

Pogledajte licencu/View license deeds

Print ISSN 1330-0288 | Online ISSN 1848-6096