SUVREMENO SEBSTVO IZ KONTEKSTUALNE PERSPEKTIVE

Iva PASKA

Abstract


Namjera je ovoga rada upozoriti na ukorijenjenostsebstva u kontekstu njegove formacije i egzistencije. Radse temelji na nalazima intersubjektivne psihoanalize, kojasmatra da se sebstvo formira i kasnije egzistira unutarodređenih ljudskih intersubjektivnih sistema. S obziromna to da oni na taj način utječu na organizaciju sebstva,promatranje sebstva kao izoliranog ili transhistorijskogentiteta problematično je. Istodobno, intersubjektivni sisteminužno su ukorijenjeni u širem kulturalnom sistemu, što ujednoznači da se i sebstvo formira i postoji unutar specifičnogakulturnog konteksta koji utječe na njegovu organizaciju. To seu radu pokazuje na primjeru suvremenoga sebstva, čiji su sespecifični problemi počeli zamjećivati u kliničkoj praksi1960-ih godina. Zajedničkim nazivom najbolje ih se možeokarakterizirati kao "tendenciju fragmentaciji", fenomen koji jeprimijetio psihoanalitičar Heinz Kohut. Taj se fenomen uovom radu povezuje s kontekstom formacije i egzistencijesebstva u suvremenom društvu. Tako je glavni cilj rada nainovativan način povezati suvremene kliničke nalaze sasociološkim kontekstom suvremenoga društva. Nastavljajućise na ovu teorijsku perspektivu, autorica nudi i vlastitosociopsihoanalitičko objašnjenje problema s kojima sesusreće suvremeno sebstvo.

Full Text:

PDF (Hrvatski)

Viewing Statistics

  • Abstract - 86
  • PDF (Hrvatski) - 45


Copyright (c)Međunarodna licenca/ International License:

Imenovanje-Nekomercijalno/Attribution-NonCommercial

Pogledajte licencu/View license deeds

Print ISSN 1330-0288 | Online ISSN 1848-6096