AKTERI PLANIRANJA I RAZVOJA VARAŽDINA: PRILOG ISTRAŽIVANJU SOCIJALNE ODRŽIVOSTI U URBANOM KONTEKSTU

Anka Mišetić, Rašeljka Krnić, Goran Kozina

Abstract


Danas je jasno kako uravnoteženi razvoj gradova  zahtijeva  postizanje dijaloga među različitim socijalnim akterima. Takav pristup razvoju zaživio je usvajanjem  koncepta socijalne održivosti  koji,  između ostalog, podrazumijeva isticanje važnosti sudjelovanja gradske javnosti u oblikovanju strateških razvojnih planova.  Cilj ovog rada je ispitati zadovoljstvo stanovnika Grada Varaždina, razinom nekih dimenzija socijalne održivosti, s procesima upravljanja njihovim gradom, usporediti odgovore s obzirom na dob i obrazovanje ispitanika, te razmotriti kriterije održivog razvoja. Prikupljanje podataka provedeno je metodom anketnog istraživanja, a istraživanje je provedeno na reprezentativnom,  stratificiranom uzorku punoljetnog stanovništva Grada Varaždina. Uzorkom je ukupno obuhvaćeno 500 ispitanika. Sagledavajući elemente koncepta socijalne održivosti razvoja grada, iz perspektive građana Varaždina, došlo se do zaključka da je riječ o nezadovoljstvu participacijom različitih socijalnih aktera što upućuje na zaključak o  niskoj razini socijalne održivosti u procesima upravljanja razvojem grada. To je vidljivo u disbalansu očekivanog i opaženog utjecaja pojedinih socijalnih aktera, u opaženoj dominaciji političkog sektora nad civilnim sektorom, nezadovoljstvu zbog neuvažavanja stručnog mišljenja, i osobito u nezadovoljstvu razinom dijaloga između uprave i građana. Istraživanje je također pokazalo da je obrazovanje građana preduvjet za kritičko oblikovanje stavova o razvojnim pitanjima, te da su stavovi obrazovanije populacije bliži konceptu socijalno održivog razvoja grada kojim se smanjuje dominacija političkog sektora, a afirmira dijalog različitih socijalnih sudionika. 


Keywords


socijalna održivost, ubrani razvoj, participacija, Varaždin

Full Text:

PDF (Hrvatski)

Viewing Statistics

  • Abstract - 185
  • PDF (Hrvatski) - 116


Copyright (c)Međunarodna licenca/ International License:

Imenovanje-Nekomercijalno/Attribution-NonCommercial

Pogledajte licencu/View license deeds

Print ISSN 1330-0288 | Online ISSN 1848-6096