Povezanost vršnjačkog nasilja i psiholoških poteškoća: Prospektivno istraživanje

Kristina Sesar, Damir Sesar, Arta Dodaj

Abstract


Brojna istraživanja su utvrdila povezanost između izloženosti nasilnom ponašanju  i psiholoških poteškoća, ali još uvijek je nejasno što dolazi prije, uključenost u vršnjačko nasilje ili psihološke poteškoće.

Cilj ovog istraživanja bio je ispitati prethodi li uključenost u vršnjačko nasilje  psihološkim poteškoćama ili psihološke poteškoće predstavljaju čimbenik rizika za uključenost u vršnjačko nasilje.

Šest mjeseci dugo longitudinalno istraživanje započeto je u jesen 2008. godine a ponovno mjerenje provedeno je u proljeće 2009. godine u četiri osnovne škole na području općine Široki Brijeg. Istraživanje je uključivalo 536 djece u dobi od 11 do 15 godina, koja su popunjavala upitnike za samoprocjenu u oba mjerenja. Upitnici za samoprocjenu korišteni su za ispitivanje vršnjačkog nasilja, kao i širokog raspona psiholoških simptoma.  

Rezultati istraživanja pokazuju da djeca koja su sudionici vršnjačkog nasilja  imaju značajno veći rizik za razvoj psiholoških poteškoća kao što su anksioznost i depresivnost, somatske poteškoće, socijalni problemi i kršenje pravila u usporedbi s djecom koja nisu uključena u vršnjačko nasilje. Istovremeno, specifične psihološke poteškoće na početku godine ne predstavljaju čimbenik rizika za uključenost u vršnjačkog nasilje tokom godine.

Keywords


vršnjačko nasilje, prospektivno istraživanje, psihološke poteškoće, školska djeca

Full Text:

PDF (Hrvatski)

Viewing Statistics

  • Abstract - 245
  • PDF (Hrvatski) - 91


Copyright (c)Međunarodna licenca/ International License:

Imenovanje-Nekomercijalno/Attribution-NonCommercial

Pogledajte licencu/View license deeds

Print ISSN 1330-0288 | Online ISSN 1848-6096