HRVATSKA U GOSPODARSTVU ZNANJA – O ČEMU GOVORIMO?

Jadranka ŠVARC

Abstract


Termini "gospodarstvo i društvo" znanja u Hrvatskoj dio supolitičke retorike i konvencionalne upotrebe još od polovicedevedesetih godina, a da istodobno postoji malo znanjai još manje slaganja o značenju ovih pojmova, njihovupodrijetlu i kontekstu nastanka. Razumijevanje gospodarstvaznanja nema samo spoznajno-teorijsku nego i praktično--političku vrijednost, s obzirom na to da o dominantnojinterpretaciji i tumačenju ovoga pojma i njegovihimplikacija na društveni razvoj ovisi i strategija razvojnihpolitika, kao i instrumenti provedbe. Danas u Hrvatskoj nepostoji jasan diskurs o tome što bi Hrvatska kaogospodarstvo/društvo znanja trebala biti, pa ne postoje nimehanizmi kako tu transformaciju ostvariti. Stoga je ciljovoga rada pridonijeti razumijevanju pojma i značenjagospodarstva znanja, pri čemu se zastupa teza dagospodarstvo znanja počiva na znanstvenom znanjukoje je rezultat institucionaliziranoga znanstvenoistraživačkograda i tehnologija te obrazovane radne snagekoja se takvim znanjem zna koristiti. Da bi se dokazala ovateza, razmatra se pet faktora koji uvjetuju ili određujugospodarstvo znanja kao specifičan gospodarski sustav.Zaključuje se da performanse hrvatskoga istraživačkogsektora i gospodarstva upućuju na udaljavanje Hrvatskeod gospodarstva znanja prema izloženoj definiciji, a glavnirazlozi percipiraju se u sociokulturnom i političkomokruženju koje ne potiče znanstveno znanje kao faktorrazvoja.

Keywords


gospodarstvo znanja; pojmovno određenje; nastanak; karakteristike; položaj Hrvatske

Full Text:

PDF (Hrvatski)

Viewing Statistics

  • Abstract - 188
  • PDF (Hrvatski) - 92


Copyright (c)Međunarodna licenca/ International License:

Imenovanje-Nekomercijalno/Attribution-NonCommercial

Pogledajte licencu/View license deeds

Print ISSN 1330-0288 | Online ISSN 1848-6096