Vol 20, No 1 (2011)

Fertilitet i zaposlenost žena

Table of Contents

Editorial

Anđelko Akrap
1-2

Articles

Anđelko AKRAP
3-23
Ivan ČIPIN
25-46
Anđelko AKRAP, Ivan ČIPIN
47-68
Jakov GELO, Šime SMOLIĆ, Marin STRMOTA
69-88
Krešimir PERAČKOVIĆ
89-110
Filip DUJMOVIĆ
113-135
Govindasamy AGORAMOORTHY, Minna J. HSU
137-150
Dario PAVIĆ
151-165
Silvija RUČEVIĆ
167-187
Barbara RONČEVIĆ ZUBKOVIĆ
189-210
Đurđica PETREŠEVIĆ, Izabela SORIĆ
211-232
Nadja FURLAN
233-248
Marko PRANJIĆ
249-267

Book Reviews

HRVATSKA: SOCIJALNI UTJECAJ KRIZE I JAČANJE OTPORNOSTI Grupa Svjetska banka i UNDP, Zagreb, Washington, 2010., 86 str.
Predrag Bejaković
271-274
William A. Jackson ECONOMICS, CULTURE AND SOCIAL THEORY
Damir Demonja
274-276
Daniela Angelina Jelinčić KULTURA U IZLOGU
Rebeka Mesarić Žabčić
276-279
Jonah Lehrer THE DECISIVE MOMENT. HOW THE BRAIN MAKES UP ITS MIND
Darko Polšek
279-282
I VJERNICE I GRAĐANKE Zilka Spahić-Šiljak, Rebeka Jadranka Anić (ur.)
Marija Šerić, Anita Bušljeta
282-286
MOGUĆNOSTI I DOMETI SOCIJALNOG UČENJA PRAVOSLAVLJA I PRAVOSLAVNE CRKVE Dragoljub B. Đorđević i Miloš Jovanović (ur.)
Ivan Markešić
286-290